To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osobné údaje

0%

?
Informácie

V prípade, že Vám naše služby predstavil náš zmluvný partner, prosím uveďte jeho názov, alebo jeho zmluvný kód.

2. Ďalšie osobné údaje

0%

?
Informácie

Krajina, kde budete platiť daň z príjmu.

?
Informácie

Daňové identifikačné číslo (DIČ).

viac informácií

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Finančné informácie

0%

?
Informácie

Čisté imanie (aktíva) Čisté imanie (aktíva) je definované ako rozdiel medzi aktívami a pasívami klienta. Táto hodnota sa vzťahuje na ekonomické postavenie a najmä na množstvo peňazí, ktoré jednotlivec ušetrí po vykonaní všetkých zrážok. V prípade právnických osôb, táto hodnota vyjadruje hodnotu všetkých aktív voči všetkým pasívam ako účtovnej závierky.

Medzi aktíva jednotlivcov typicky patria : hotovosť alebo jej ekvivalenty, majetok ako domy alebo autá, investičné účty, cenný majetok ako šperky alebo starožitností, v prípade spoločností máme na mysli nehnuteľnosti, inventár, materiály, továrne, zariadenia, stroje alebo budovy

Záväzky (pasíva) sú peniaze, ktoré sú dlhované niekomu inému, napr. dlhy na kreditných kartách alebo bankové dlhy, dlhopisy, zmenky, hypotéky, nedoplatky dlhované dodávateľom alebo úvery v bankách atď.

?
Informácie

Primárny zdroj prostriedkov alebo majetku súvisiaci s hlavnou činnosťou klienta.

?
Informácie

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
Informácie

Predpokladané množstvo peňazí, ktoré majú byť ročne investované.

4. Posúdenie vhodnosti

0%Upozornenie na riziká

Vážený klient!ODMIETNUTIE: Je nám ľúto, ale odpovede, ktoré ste nám poskytol/-la ukazujú, že Váš profil nezodpovedá riziku spojenému s pákovými produktmi a fyzickými akciami. Produtky, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové, nestále a Klienti môžu stratiť všetok investovaný kapitál. V tejto chvíli Vám nemôžeme umožniť otvorenie obchodného účtu.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Na základe odpovedí, ktoré ste nám poskytol/-la, sme dospeli k záveru, že momentálne nemáte potrebné skúsenosti a znalosti k tomu, aby ste porozumeli zložitosti a rizikám spojeným s pákovými produktmi. Produtky, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové, nestále a Klienti môžu stratiť všetok investovaný kapitál. Odporúčame Vám získať lepšie znalosti o finančných produktoch a zoznámiť sa s demo účtom, ktorý je k dispozícii na našej obchodnej platforme, aby sa ďalej rozvíjalo Vaše porozumenie ponúkaných produktov. Týmto beriem na vedomie, že nebudem môcť obchodovať s CFD bez rozvoja svojich znalostí a skúseností s produktmi finančnej páky. (nasleduje zaškrtávacie políčko)

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, sa zdá, že nemáte primerané skúsenosti / znalosti, ako vyplýva zo zákona, na obchodovanie s investičnými službami a finančnými nástrojmi, ktoré ponúkame a ktoré nesú vysoký stupeň rizika. V tomto ohľade nepovažujeme tieto investičné služby / finančné nástroje za vhodné pre Vás. Ak chcete obchodovať s našou Spoločnosťou, hoci Vás Spoločnosť varovala, že tieto finančné nástroje pre Vás nie sú vhodné, môžete pokračovať a obchodovať s týmito finančnými nástrojmi. Vyhlasujem, že som bol poučený o nedostatočnosti investičných služieb a finančných nástrojov a chápem riziko spojené s obchodovaním, napriek tomu by som chcel pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, sa zdá, že nemáte primerané skúsenosti, znalosti, alebo rizikový profil ako vyplýva zo zákona, na obchodovanie s investičnými službami a finančnými nástrojmi, ktoré ponúkame a ktoré nesú vysoký stupeň rizika. V tomto ohľade nepovažujeme tieto investičné služby / finančné nástroje za vhodné pre Vás. Ak chcete obchodovať s našou Spoločnosťou, hoci Vás Spoločnosť varovala, že tieto finančné nástroje pre Vás nie sú vhodné, môžete s týmito finančnými nástrojmi obchodovať.
Prehlasujem, že som bol poučený o neprimeranosti investičných služieb a finančných nástrojov a chápem riziko spojené s obchodovaním. Napriek tomu by som chcel pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi a súhlasím s tým, že mi spoločnosť nemusí umožniť obchodovať s produktmi využívajúcimi pákový efekt.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Na základe odpovedí, ktoré ste nám poskytol/-la, sme dospeli k záveru, že momentálne možno nemáte potrebné skúsenosti a znalosti k tomu, aby ste porozumeli finančným nástrojom ponúkaných našou spoločnosťou. Nebudete mať povolené obchodovať bez rozvoja Vašich znalostí o finančných produktoch. Pre viac informácií prosím kontaktujte náš tím zákaznickej podpory.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Na základe odpovedí, ktoré ste nám poskytol/-la, sme dospeli k záveru, že Váš profil nezodpovedá rizikovej povahe finančných nástrojov ponúkaných našou spoločnosťou. Produtky, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové, nestále a Klienti môžu stratiť všetok investovaný kapitál. V tejto chvíli Vám nemôžeme dovoliť obchodovať. Pre viac informácií prosím kontaktujte náš tím zákaznickej podpory.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Pripomíname, že ponúkané komplexné produkty s pákovým efektom sú veľmi rizikové, nestále a Klienti môžu stratiť všetok investovaný kapitál.

5. Nastavenie súladu s pravidlami

0%

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.
?
Informácie

‘Politically Exposed Persons’ includes the following natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in the Republic of Cyprus or any other country and their Immediate Family Members or Persons Known to be Close Associates of Such Persons:

i. heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers,
ii. members of parliaments,
iii. members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances,
iv. members of courts of auditors or of the boards of central banks,
v. ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces,
vi. members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises.

‘Immediate Family Members’ includes the following:

vii. the spouse or the person with which cohabit for at least one year,
viii. the children and their spouses or the persons with which cohabit for at least one year,
ix. the parents.

‘Persons Known to be Close Associates’ includes the following:

x. any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in point (i) to (vi) above,
xi. any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of the person referred to in point (i) to (vi) above.