Staňte sa partnerom

Staňte sa úspešným partnerom CapitalPanda. Môžeme vám ponúknuť partnerský program alebo sa môžete stať našim viazaným investičným agentom.

Viazaný Investičný Agent je osoba, ktorá na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť investičnej spoločnosti so sídlom na území iného členského štátu EÚ vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti, ktoré však môže vykonávať len pre jednu investičnú spoločnosť.

Služby ponúkané Viazanými Investičnými Agentmi:

– prijímanie a postupovanie pokynov klienta v súvislosti s finančnými nástrojmi spoločnosti

– propagácia investičných a/alebo vedľajších služieb

– upútanie klientov alebo potenciálnych klientov

– umiestňovanie finančných nástrojov; a / alebo poskytovanie poradenstva klientom alebo potenciálnym klientom v súvislosti s finančnými nástrojmi alebo službami spoločnosti

Požiadavky:

– mať vhodných zamestnancov s príslušnou kvalifikáciou, zručnosťami, vedomosťami a skúsenosťami

– sídlo v inom členskom štáte EÚ ako spoločnosť

Výhody pre partnerov:

atraktívny systém odmeňovania
prístup k analýze
celodenná podpora
partnerstvo s regulovaným a licencovaným maklérom

Výhody pre klientov:

rýchle vykonávanie obchodov
ekonomický kalendár a trhové správy priamo v platforme
vytváranie cenových grafov
vkladanie a opravy priamo v grafoch
obchodovanie v pohybe vďaka mobilným aplikáciám

CapitalPanda vypláca provízie svojim Viazaným Agentom. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa provízií splatných Viazaným Agentom vám poskytneme písomne na adrese support@capitalpanda.com.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára:
Požadované pole