Warunki podstawowe

Rodzaje zleceń:
CapitalPanda oferuje następujące zlecenia: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Godziny operacji:
Godziny operacji na rynku Forex, towarów oraz indeksów są dostępne tutaj. Godziny operacji na rynku akcji są dostępne tutaj.

Instrumenty:
Lista dostępnych instrumentów finansowych wraz ze związanymi z nimi aktywami oraz Giełdą, na której się nimi obraca jest dostępna tutaj.
Konto demo jest ważne przez 30 dni. Po tym okresie możesz wykupić dostęp do rachunku rzeczywistego.

Rodzaje rachunków:
CapitalPanda ma w ofercie:

• Floating (typowy) spread; może się zdarzyć, że warunki na rynku sprawią, że spread będzie się zwiększał lub zmniejszał bardziej niż typowy
• Szeroka gama instrumentów (Forex, metale szlachetne czy CFD)
• Operacje na standardowych wielkościach lotów
• Spready od 3 pipsów w parze Euro-Dolar
• Minimalna wpłata początkowa w wysokości 250$ przelewem
• Dźwignia do 1:100

Uwaga:

Pamiętaj, ze domyślny efekt lewerowania oferowany w trakcie procesu otwierania konta to maks. 1:30. Klient może poprosić o możliwość handlowania z wyższym lewerowaniem, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, a jego prośba zostanie rozpatrzona.

Swapy:
Opłaty za swapy będą pobierane pod koniec dnia roboczego. Jednak w środy są potrójne. Punkty swapowe MetaTrader 5 dostępne są tutaj.

Opłata za zarządzanie:

Opłata za zarządzanie utrzymaniem nabytych akcji zostanie naliczona na koniec każdego dnia roboczego.W środy jednakze będzie naliczana trzykrotnie. Wysokość opłaty za zarządzanie można znaleźć tutaj.

Margin Call:
Platforma automatycznie ostrzeże klienta na poziomie 100% marginesu, że zbliża się do pułapu automatycznej likwidacji pozycji. Klient otrzyma takie powiadomienie tylko wtedy, gdy będzie zalogowany na platformie. Dlatego też zalecamy regularne logowanie się na platformie, aby stale monitorować swój kapitał oraz istotne powiadomienia. Klient zostanie powiadomiony, że w momencie osiągnięcia poziomu niższego niż 50% marginesu platforma automatycznie zlikwiduje jego pozycje.

Ochrona przed ujemnym balansem:
Firma zapewnia, że maksymalna strata dla Klientów na rachunku nie przekracza nigdy dostępnych środków Klienta na danym rachunku. Tym samym salda kont klientów nigdy nie są ujemne, dlatego nigdy nie stracisz, więcej niż to, co już zainwestowałeś, nawet w przypadku silnych wahań na rynku. Racjonalne zarządzanie ryzykiem prowadzone jest przez profesjonalny zespól ekspertów, aby zapewnić, ze nie będziesz narażony na niepotrzebne ryzyko.

Tabela Rollover MT5:
CapitalPanda automatycznie przedłuży ważność otwartych pozycji klienta na rynku towarowym, indeksów lub obligacijnym aż do kolejnego płynnego kontraktu, ale przed wygaśnięciem ważności aktualnego. Tabela dat przedłużania i wygasania ważności jest dostępna tutaj. Pamiętaj, że informacja jest jedynie wskazówką i może się zmieniać w związku z niską płynnością lub nieprzewidzianymi zmianami na giełdzie. Wyjaśnienia dotyczące wydłużenia terminu ważności są dostępne tutaj. Podczas wydłużania terminu istniejące zlecenia Take Profit, Stop Loss, Buy/Sell limit i/lub Buy/Sell zostaną anulowane na 10 minut przed wygaśnięciem. Otwarcie nowych pozycji nie będzie możliwe na 15 minut przed wygaśnięciem. Aktywny będzie tylko tryb zamknięcia.

Dostosowanie dywidend:
Indeksy akcyjne i gotówkowe odzwierciedlają działania korporacyjne, więc będziesz mieć prawo do wypłaty dywidendy lub zostaną nałożone opłaty z nią związane w zależności od pozycji. Jeśli wyrównanie z tytułu dywidendy ma zastosowanie do indeksów akcyjnych lub gotówkowych związanych z Twoją operacją, a operacja została otwarta na zakończenie dnia roboczego dzień przed dniem bez prawa do dywidendy, zastosujemy wyrównanie z tytułu dywidendy. W wypadku operacji na CFD mających związek z konkretnymi indeksami akcji lub gotówki, dywidendę wyrównamy w następujący sposób:
• Klient posiadający pozycje długie na kontraktach CFD lub indeksach gotówkowych otrzyma wyrównanie z tytułu obrotu pozycjami bez prawa do dywidendy.
• Klient posiadający pozycje krótkie na kontraktach CFD lub indeksach gotówkowych poniesie opłatę z tytułu obrotu pozycjami bez prawa do dywidendy.

Pamiętaj, że dywidendy mogą podlegać opodatkowaniu (jeśli dotyczy). Przedsiębiorstwo może zakończyć lub zmienić wyrównanie z tytułu dywidendy w związku ze zmianami prawnymi, systemem prawnym, stawkami podatkowymi a w szczególności w kwestii podatku u źródła odpowiedniego urzędu podatkowego.

Koszt prowadzenia konta:
Kwota w wysokości maksymalnie 40 EUR będzie pobrana z konta, które okaże się nieaktywne lub uśpione przez okres 6 miesięcy, zgodnie z informacją przekazaną w warunkach handlowych. Opłata za prowadzenie konta będzie równa kwocie pozostającej na koncie lub 40 EUR (lub równowartości w wybranej walucie) i będzie pobierana co miesiąc.

FTT:
Wszystkie transakcje dotyczące włoskich CFD i ITA40 podlegają FFT (Podatku od Transakcji Finansowych). Podatek jest naliczany jako stała oplata związana z nominalna wartością transakcji, jak określono poniżej:

• Aż do EUR 2 500: 0.25 EUR
• 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR
• 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR
• 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR
• 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR
• 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR
• 500 000 – 1 000 000: 100 EUR
• Ponad 1 000 000 EUR: 200 EUR