To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Informacje osobowe

0%

?
Informacja

W przypadku, że nasze usługi zostały wprowadzone przez twojego partnera należy podać swoje imię lub jego kod.

2. Dalsze informacje osobowe

0%

?
Informacja

Kraj, w którym płacisz podatek dochodowy.

?
Informacja

Numer identyfikacji podatkowej.

więcej...

?
Informacja

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informacja

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informacja

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Informacje dot. finansów

0%

?
Informacja

Wartość Wartość jest określana jako różnica pomiędzy aktywani a zobowiązaniami Klienta. Ta wartość odnosi się do pozycji ekonomicznej, a w szczególności do ilości pieniędzy zaoszczędzonych przez daną osobę po odliczeniu wszelkich potrąceń. W przypadku podmiotów prawnych ta wartość przedstawia wartość wszystkich aktywów pomniejszonych o wysokość zobowiązań, podobnie jak w raportach finansowych.

Aktywa osób fizycznych uwzględniają zwykle gotówkę lub jej ekwiwalenty, majątek taki jak domy lub samochody, jakiekolwiek przedmioty wartościowe jak biżuteria lub antyki. W przypadku firm mówimy o majątku, zapasy, materiały, oddziały, wyposażenie, maszyny lub budynki.

Zobowiązania są pieniędzm należnymi komuś innemu, takimi jak karty kredytowe lub debety bankowe, obligacje, weksle, hipoteki, płatności na rzecz dostawców, lub linia kredytowa w banku etc.

?
Informacja

Główne źródło dochodu lub uzyskania majątku odnoszące się do głównej działalności Klienta.

?
Informacja

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
Informacja

Przewidywana kwota inwestycji na przestrzeni roku.

4. Ocena zasadności

0%Ostrzeżenie o ryzyku

Szanowny Kliencie!We are sorry but the answers you have provided indicate that your profile does not match with the risk involved with leverage products and physical shares. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. At this time, we cannot enable you to open a live account.

Ostrzeżenie o ryzyku

Szanowny Kliencie!Based on the answers you have provided, it is concluded that you currently do not have the necessary experience and knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky, volatile and Clients may lose all their capital invested. We encourage you to gain better knowledge on financial products and familiarise yourserf with a demo account available on our trading platform to further develop your understanding of the products we offer. I hereby acknowledge that I will not be able to trade CFDs without developing my knowledge and expereience on financial leverage products.

Ostrzeżenie o ryzyku

Szanowny Kliencie!Based on the answers you have provided, it is concluded that you currently do not have the necessary experience and knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products/financial instruments. The products we offer are very risky and volatile and Clients may lose all their invested capital. We encourage you to gain better experience on leverage products/financial instruments and familiarise yourserf with a demo account available on our trading platform to further develop your understanding of the products we offer. I hereby acknowledge that I will not be enabled to trade without developing my knowledge on leverage products and financial instruments or getting more experience.

Ostrzeżenie o ryzyku

Szanowny Kliencie!Based on the answers you have provided, it is concluded that you currently might not have the necessary knowledge to understand financial instruments offered by our company. You will not be enabled to trade without developing your knowledge on financial products. For more information, please contact our Client Support Team.

Ostrzeżenie o ryzyku

Szanowny Kliencie!Based on the answers you have provided, it is concluded that your profile does not match with risky nature of financial instruments offered by our company. The products we offer are very risky and volatile and Clients may lose all their invested capital. At this time, we cannot enable you to trade. For more information, please contact our Client Support Team.

Ostrzeżenie o ryzyku

Szanowny Kliencie!We remind you that complex leveraged products we offer are very risky and volatile and Clients may lose all their invested capital.

5. Zgodność

0%

Możesz przeciągać i upuszczać pliki tutaj.

Click me to remove the file.

Możesz przeciągać i upuszczać pliki tutaj.

Click me to remove the file.
?
Informacja

‘Politically Exposed Persons’ includes the following natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in the Republic of Cyprus or any other country and their Immediate Family Members or Persons Known to be Close Associates of Such Persons:

i. heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers,
ii. members of parliaments,
iii. members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances,
iv. members of courts of auditors or of the boards of central banks,
v. ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces,
vi. members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises.

‘Immediate Family Members’ includes the following:

vii. the spouse or the person with which cohabit for at least one year,
viii. the children and their spouses or the persons with which cohabit for at least one year,
ix. the parents.

‘Persons Known to be Close Associates’ includes the following:

x. any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in point (i) to (vi) above,
xi. any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of the person referred to in point (i) to (vi) above.