Licencja i regulacje

Capital Panda jest zarejestrowaną marką BCM Begin Capital Markets CY Ltd. i jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) nadzorowaną prze Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (CySEC) o numerze licencji CIF 274/15.

Mamy prawo dostarczać specyficzne usługi inwestycyjne i dodatkowe związane z jednym lub wieloma instrumentami finansowymi wymienionymi w Części I, Części II i Części III Załącznika pierwszego Ustawy 87(I)/2017 o dostarczaniu usług inwestycyjnych, wykonywaniu działalności inwestycyjnej oraz działań na rynku regulowanym. Więcej informacji o dozwolonych usługach znajdziesz tutaj.

Wszelkie informacje mające zastosowanie przed zawarciem umowy są dostępne na naszej stronie internetowej tutaj.

Firma zawarła umowę z Agentem Trade online d.o.o., Golden Line Management KftAegean Equity Single Member P.C. , Solum VLC Marketing Company S.L., Ox Czechia s.r.o.

Usługi Inwestycyjne:

 1. Przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z jednym lub więcej Instrumentami Finansowymi.
 2. Wykonywanie zleceń w imieniu Klientów.
 3. Zarządzanie pakietem akcji.

 

Dodatkowe Usługi:

 1. Przechowywanie oraz administracja instrumentów finansowych na rzecz klientów, w tym usługi powiernicze i pokrewne , takie jak zarzadzanie gotówka / zabezpieczeniem.
 2. Usługi wymiany walut, jeśli te usługi są związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.
 3. Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi umożliwiając mu zawieranie transakcji obejmujących jeden lub większą liczbę instrumentów finansowych, gdzie firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcje.
 4. Wiadomości inwestycyjne oraz analizy finansowe lub ine formy ogólnych rekomendacji związane z transakcjami na Instrumentach Finansowych.

 

Instrumenty Finansowe:

 1. Transferowalne Papiery Wartościowe.
 2. Instrumenty rynku monetarnego.
 3. Jednostki w spółdzielczych przedsięwzięciach inwestycyjnych.
 4. Opcje, kontrakty terminowe, swapy, kontrakty forward rate oraz jakiekolwiek inne kontrakty pochodne związane z papierami wartościowymi, walutami, stopami procentowymi, lub inne instrumenty pochodne, indeksy finansowe, lub środki finansowe rozliczane fizycznie lub w gotówce.
 5. Opcje, kontrakty terminowe, swapy, kontrakty forward rate oraz jakiekolwiek inne kontrakty pochodne związane z towarami, które muszą lub mogą być rozliczone w gotówce przed jedną ze stron ( w sposób inny niż z definicji lub anulowanie).
 6. Opcje, kontrakty terminowe, swapy, oraz inne kontrakty pochodne związane z towarami I innymi kontraktami pochodnymi związanymi z towarami, które mogą być rozliczone fizycznie pod warunkiem, że handel nimi odbywa się na regulowanym rynku i/lub rynku MTF.
 7. Opcje, kontrakty terminowe, swapy, kontrakty forward rate oraz jakiekolwiek inne kontrakty pochodne związane z towarami, które można rozliczyć wyłącznie fizycznie i nie mające zastosowań komercyjnych, które posiadają cechy innych pochodnych instrumentów finansowych, które są rozliczane poprzez uznane izby rozliczeniowe lub podlegają margin calls.
 8. Instrumenty pochodne na przekazanie ryzyka kredytowego.
 9. Finansowe kontrakty na różnicę.
 10. Opcje, kontrakty terminowe, swapy, oraz inne kontrakty pochodne związane ze zmianami klimatu, opłatami transportowymi, limitami emisyjnymi, stawkami inflacyjnymi, lub innymi oficjalnymi statystykami ekonomicznymi, które muszą lub mogą być rozliczane w gotówce, które muszą lub mogą być rozliczone w gotówce przed jedną ze stron ( w sposób inny niż z definicji lub anulowanie towarami), jak również jakikolwiek inny kontrakt pochodny związany z aktywami, prawami, obligacjami, indeksami oraz statystykami nie wspomnianymi w tym paragrafie, które posiadają cechy innych pochodnych instrumentów finansowych, które są rozliczane poprzez uznane izby rozliczeniowe lub rynki MTF i podlegają normlanym transakcjom margin calls.

Licencje międzynarodowe

Kraje Instytucja regulująca
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)

Dlaczego my?

Zapewniamy wysokiej jakości usługi niezbędne do osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego

Podejście ukierunkowane na klienta

Jesteśmy brokerem STP - mamy bezpośredni dostęp do rynku międzybankowego i przekazujemy zlecenia bezpośrednio na rynek

Obsługa klienta w lokalnych językach

Znakomity system szkoleniowy

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub napisz do nas.

+357 25 030 536
info@capitalpanda.com