Základní pojmy

Typy objednávek: CapitalPanda zajišťuje svým klientům tyto typy objednávek: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodní hodiny: Přehled obchodních hodin pro Forex, komodity a indexy naleznete zde. Přehled obchodních hodin pro akcie naleznete zde.

Instrumenty: Úplný seznam dostupných obchodních instrumentů spolu s podkladovými aktivy a burz, kde se obchoduje s tímto aktivy, naleznete zde. Demo účet je omezen na 30 dní. Po uplynutí této doby můžete upgradovat na aktivní účet.

Typy účtů: CapitalPanda zajišťuje svým klientům následujíc typy účtů

 • Plovoucí (typické) rozpětí (spread); mohou nastat situace, kdy tržní podmínky způsobují, že rozpětí se zvětšuje nebo zmenšují mimo rámec typických rozpětí

 • Širokou škálu instrumentů pro obchodování (Forex, drahé kovy a CFD kontrakty)

 • Obchodování se standardními velikostmi jednotkových množství

 • Rozpětí (spread) začíná se 3 pipsy pro pár EURUSD

 • Minimální počáteční vklad je 250 USD vložených bankovním převodem

 • Poměr vlastního finančního kapitálu k zapůjčenému až 1:100

Poznámka: Upozorňujeme, že výchozí pákový efekt nabízený během procesu otevření účtu je nastaven na max. 1:30. Klient může požádat o obchodování s vyšším pákovým efektem a na základě jeho znalostí a zkušeností tuto žádost posoudíme.

Swapy: Swapy budou účtovány ke konci každého pracovního dne. Ve středu se však ztrojnásobují. Swapové body pro MetaTrader 5 lze nalézt zde.

Správa portfólia

Poplatek za Správu portfolia za držení fyzických akcií bude účtován ve formě swapu na konci každého obchodního dne. Ve středu bude trojnásobný. Výši poplatku za Správu portfolia můžete najít zde zde.

Margin Call: Platforma bude varovat klienty při úrovni 100% marže, že se blíží k automatické likvidaci své pozice. Klienti obdrží automatické upozornění ohledem „margin call“, jen když jsou přihlášeni do své obchodní platformy. Proto se klientům doporučuje, aby se pravidelně přihlašovali do své obchodní platformy, aby zajistili, aby bylo řádným způsobem zajištěno sledování jejich investovaného kapitálu a příslušných oznámení. Klienti jsou také varováni, že v okamžiku, kdy úroveň jejich marže klesne pod 50 %, platforma automaticky zlikviduje jejich pozice.

Ochrana proti negativnímu zůstatku: Společnost zaručuje, že maximální ztráta na klientských účtech nikdy nepřekročí dostupné finanční prostředky klientů na konkrétních účtech. Takže zůstatky klientů nejsou nikdy negativní, čili nikdy neztratíte více než to, co jste již vložili, a to i v případě silných výkyvů. Moudré řízení rizik (the wise risk management) provádí odborný personál expertů, aby se zajistilo, že nebudete vystaveni zbytečným rizikům.

Tabulka MT5 automatického obnovení pozice (Rollover): CapitalPanda bude automaticky obnovovat otevřené pozice klientů pro komodity, indexy a dluhopisy na další likvidní kontrakt před uplynutím platného kontraktu. Tabulku s daty obnovení pozic a exspirací lze najít zde. Vezměte prosím na vědomí, že tyto údaje slouží pouze pro informaci a mohou se změnit z důvodu nízké likvidity nebo nepředvídaných změn na burzách. Vysvětlení k automatickému obnovení pozic lze nalézt zde. Během automatického obnovení pozice při stávajících typech objednávek Take Profit, Stop Loss, Buy/Sell limit, případně Buy/Sell stop budou objednávky zrušeny 10 minut před uplynutím doby jejich platnosti. 15 minut před uplynutím doby platnosti objednávky nebudete moci otevřít nové pozice.

Úpravy dividend: Akcie a peněžní indexy odrážejí aktivitu podniků, takže budete mít nárok na výplatu dividend, pokud jste vsadili na vzestup ceny (long sale) a při sázce na pokles ceny (short sale) vám zase budou účtovány poplatky na výplatu dividendy. Pokud se úprava dividend uplatní na akcie nebo peněžní indexy, ke kterým se vztahuje váš obchod, a vaše obchodování bylo otevřeno v závěru obchodování v posledních dnech našeho obchodování před příslušným datem výplaty dividendy, použijeme úpravu dividend. V případě obchodování s kontrakty na rozdíl (CFD) vázanými k jednotlivým akciím nebo peněžním indexům se úpravy dividend aplikují následovně:

 • Klientům, kteří drží dlouhé pozice na kontrakty na rozdíl CFD nebo Cash Index, budou připsány na základě úpravy vyplácených dividend.

 • Klientům, kteří drží krátké pozice na kontrakty na rozdíl CFD nebo Cash Index, bude vyplácená dividenda odečtena.

Mějte na paměti, že dividendy mohou být také zdaněny (přichází-li do úvahy). Společnost může ukončit vyplácení dividend nebo měnit úpravu dividend na základě změn v legislativě, systému regulace, změn v sazbě daně a zejména na základě požadavků na srážkovou daň uplatňovanou příslušným daňovým úřadem.

Udržovací poplatek:

Jedná se o poplatek 89 EUR (nebo ekvivalent ve zvolené měně) nebo menší částka zbývajícího zůstatku na Vašem účtu, který bude účtován pokud je obchodní účet neaktivní nebo nečinný po dobu 6 měsíců, jak je uvedeno v Obchodních Podmínkách.

Udržovácí poplatek bude účtován na účty, které splňují výše uvedené podmínky každé tři (3) měsíce, počínaje prvním měsícem nečinnosti (PDF).

FTT: Všechny transakce na italských CFD a ITA40 podléhají dani z finančních transakcí (FTT). Daň se účtuje jako fixní poplatek související s nominální hodnotou transakce, jak je uvedeno níže:

 • Do výše EUR 2 500: 0.25 EUR

 • 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR

 • 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR

 • 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR

 • 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR

 • 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR

 • 500 000 – 1 000 000: 100 EUR

 • Více než 1 000 000 EUR: 200 EUR