Licence a předpisy

CapitalPanda je registrovaná značka společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., kyperské investiční firmy (CIF), na kterou dohlíží a reguluje ji Kyperská komise pro cenné papíry a burzy (CySEC), má licenci CIF č. 274/15.

Byla jí udělena licence k poskytování zvláštní investičních a doplňkových služeb ve vztahu k jednomu nebo více finančním instrumentům, které jsou uvedeny v Části I, Části II a Části III prvního dodatku zákona 87 (I)/2017 o poskytování investičních služeb, o provádění investičních činností a o provozovaní regulovaného trhu.

Další informace o autorizovaných službách naleznete zde.

Všechny předsmluvní informace určené klientovi naleznete na našich webových stránkách zde.

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými agenty Trade online d.o.o., Golden Line Management KftAegean Equity Single Member P.C. , Solum VLC Marketing Company S.L., Ox Czechia s.r.o.

Investiční služby:

 1. Přijímání a přenos objednávek ve vztahu k jednomu nebo více finančním prostředkům
 2. Provedení pokynů jménem klientů

 

Pomocné služby:

 1. Uchovávání a správa finančních prostředků na účet klientů včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zabezpečení
 2. Poskytnutí úvěrů nebo půjček investorovi, aby mu bylo umožněno uskutečnit transakci v jednom nebo více finančních nástrojích, pokud je společnost, která poskytla úvěr nebo půjčku, zapojena do transakce

 

Finanční nástroje:

 1. Převoditelné cenné papíry
 2. Instrumenty peněžního trhu
 3. Podíly v podnicích kolektivního investování
 4. Opce, termínované obchody, swapy, dohody o forwardové sazbě a všechny ostatní derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finančních opatření, které se mohou vyrovnat fyzicky nebo v hotovosti
 5. Opce, termínované obchody, swapy, dohody o forwardové sazbě a všechny ostatní derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být vyrovnané v hotovosti, nebo mohou být vyrovnané v hotovosti na základě volby jedné ze stran (jinak než z důvodu selhání nebo jiného ukončení smlouvy)
 6. Opce, termínované obchody, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze fyzicky vyrovnat za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo v MTF
 7. Opce, termínované obchody, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze fyzicky vyrovnat jinak než je uvedeno v bodě 6 části III, které nejsou určeny pro komerční účely a které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, zda jsou mimo jiné zúčtované a vyrovnané prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo podléhají pravidelným požadavkům na dodatečné vyrovnání
 8. Derivátové nástroje pro přenos rizika
 9. Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD)
 10. Opce, termínované obchody, swapy, dohody o termínovaných úrokových sazbách a všechny ostatní derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb za přepravu, povolenek nebo míry inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které mohou být vyrovnané v hotovosti na základě volby (jinak než z důvodu neplnění nebo jiné události ukončení), jakož i jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a opatření, která nejsou v této části uvedeno jinak, a které mají charakteristiky jiných derivátů s ohledem na to, zda se mimo jiné obchoduje na regulovaném trhu nebo v MTF, se vypořádávají a vyrovnávají prostřednictvím uznaných zúčtovacích středisek nebo podléhají pravidelným požadavkům na dodatečné vyrovnání

Mezinárodní notifikace

Země Regulátor
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)

Proč my?

Zajišťujeme vysoce kvalitní služby potřebné pro využití příležitostí na trhu

Přístup orientovaný na zákazníka

Jsme makléř STP - máme přímý přístup na mezibankovní trh, příkazy přenášíme přímo na trh.

Zákaznická podpora v místních jazycích

Propracovaný systém vzdělávání

Kontaktujte nás

Chcete se dovědět více? Zavolejte nám na tel. nebo nám napište na mailovou adresu

+357 25 030 536
info@capitalpanda.com