Jak se vyvarovat i neseriózních, či přímo podvodných hráčů na trhu

  1. Obchodník by měl být vždy obezřetný, a to nejen v zadávání svých obchodních příkazů, ale už ve fázi, kdy všechno začíná, čili u výběru svého brokera či makléře. Podívejte se na našich šest tipů, čemu se hned od počátku vyvarovat: Obchodní podmínky: vždy se ujistěte, že vámi zvolený makléř uvádí na svých webových stránkách veškerou dokumentaci včetně podrobných obchodních podmínek.

  2. Profesní způsobilost: ačkoli je často těžké dopředu odhadnout profesní schopnosti vašeho makléře, hodně vám napoví kvalita a přítomnost postů, zpráv a analýz na jeho webových stránkách. Hodně také řekne jeho ochota s vámi komunikovat. Doporučujeme také vždy zkontrolovat (osobně nebo telefonicky), že s vámi komunikují skuteční lidé a ne obchodující roboti.

  3. Licence a předpisy : jedním z důležitých kroků před vlastním podepsáním smlouvy je kontrola licence vašeho makléře. Váš makléř by vám měl poskytnout svou adresu, číslo licence a informace o svém nadřazeném orgánu. Na příslušnosti tohoto regulačního orgánu totiž závisí nabídka využití obchodních nástrojů. Některé trhy totiž mají svá pravidla ohledně omezování pákového efektu a dostupných finančních nástrojů.

  4. Podezřelé náznaky: v případě obchodování s rizikovými nástroji, jako např. CFD, doporučujeme začínat s menšími částkami. Spolehlivost vašeho makléře můžete ověřit i stažením finančních prostředků.

  5. Režim podvodného vymáhání: někteří obchodníci založili své podnikání na tom, že lákají informace z obchodníků, kteří jsou ve ztrátě. Zavazují se, že jim pomohou ztracené finance dostat zpět. Většinou toto podvodné chování začíná “konzultací zdarma”. Buďte obezřetní a za žádnou cenu takovýmto lidem nedávejte žádné osobní údaje, a už vůbec ne informace o vaší kreditní kartě.

  6. Webové stránky obsahující recenze: řada takzvaných nezávislých recenzních webů slouží pouze k tomu, aby “přihrála” klienty brokerům, kteří web skrytě financují. Takové weby poznáte jak podle okaté reklamy, které těmto brokerům nahrávají, tak podle černobílého vidění brokerského trhu.